AKTUELLT:

För närvarande bygger vi en ny fjärrvärmeledning från värmeverket till samhället som kommer att gå västerut från Värmeverket och följa E45:an in mot korsningen Storgatan, där den ansluts till befintlig fjärrvärmeledning. Denna kommer att öka leveranssäkerheten (möjlighet att mata värme från fler än ett håll och minska påverka hos kunderna vid avbrott) och effektivisera värmedistributionen (värmen fördelas lättare till ytterområdena, minskad energiåtgång för pumpning). Den nya fjärrvärmeledningen minskar samtidigt investeringsbehov i nya reservpannor, då den möjliggör att befintliga reservpannor kan nyttjas bättre.

Huvudledningen beräknas vara klar november 2017. Under våren 2018 kommer en mindre fjärrvärmeledning anslutas till denna, för att förbättra distributionen till den västra delen av samhället.

AVBROTTSINFORMATION:

Ett avbrott i fjärrvärmeleveransen planeras till onsdagen den 27 september från kl. 07.00. Förhoppningen är att värmen ska vara åter kl.18. Se karta över berörda områden. Driftstörningar kan även förekomma i övriga fjärrvärmenätet. Vi beklagar den olägenhet som avbrottet kan innebära för er. Vid frågor kontakta Jokkmokks Värmeverk AB, tel nr: 0971 - 172 69.

Anledningen till avbrottet är att vi bygger en ny fjärrvärmeledning, vilken kommer att kopplas in vid rondellen E45/Storgatan. 

Det finns möjlighet att betala fjärrvärmefakturor via autogiro. Anmäl ditt intresse på Telefon 172 69 eller E-post varmeverket@jokkmokk.se.

Om du vill kan du få dina fjärrvärmefakturor via E-post. Kontakta oss på Telefon 172 69 eller E-post varmeverket@jokkmokk.se.

Felanmälan/Beställa service/Intresseanmälan/Serviceavtal

Telefon, kontorstid: 0971-172 69

Serviceavtal