Ett lokalt, miljövänligt energialternativ med service nära dig.

 - Vi förser Jokkmokk med fjärrvärme - 

 

 

 

 

AKTUELLT:

För närvarande bygger vi en ny fjärrvärmeledning från värmeverket till samhället som kommer att gå västerut från Värmeverket och följa E45:an in mot korsningen Storgatan, där den ansluts till befintlig fjärrvärmeledning. Denna kommer att öka leveranssäkerheten (möjlighet att mata värme från fler än ett håll och minska påverka hos kunderna vid avbrott) och effektivisera värmedistributionen (värmen fördelas lättare till ytterområdena, minskad energiåtgång för pumpning). Den nya fjärrvärmeledningen minskar samtidigt investeringsbehov i nya reservpannor, då den möjliggör att befintliga reservpannor kan nyttjas bättre.

 

Huvudledningen beräknas vara klar november 2017. Under våren 2018 kommer en mindre fjärrvärmeledning anslutas till denna, för att förbättra distributionen till den västra delen av samhället.

 

 

 

KUNDTJÄNST:

Tel nr: 0971-172 69

E-post: varmeverket@jokkmokk.se

Vid ägarbyten, fyll i en ägarbytesblankett. 

 

AVBROTTSINFORMATION:

För närvarande har vi inga planerade avbrott.

Det finns möjlighet att betala fjärrvärmefakturor via autogiro. Anmäl ditt intresse på Telefon 172 69 eller E-post varmeverket@jokkmokk.se.

Om du vill kan du få dina fjärrvärmefakturor via E-post. Kontakta oss på Telefon 172 69 eller E-post varmeverket@jokkmokk.se.

Felanmälan/Beställa service/Intresseanmälan/Serviceavtal

Telefon, kontorstid: 0971-172 69

Serviceavtal