Fakta

Bolaget har idag totalt åtta anställda. Antalet anläggningar uppgår till 522 st varav 332 är villor. Under 2016 sålde vi 35 GWh värme. Närmare 90% av värmen produceras med flis, resten med pellets, el och olja.

Det finns möjlighet att betala fjärrvärmefakturor via autogiro. Anmäl ditt intresse på Telefon 172 69 eller E-post varmeverket@jokkmokk.se.

Om du vill kan du få dina fjärrvärmefakturor via E-post. Kontakta oss på Telefon 172 69 eller E-post varmeverket@jokkmokk.se.

Felanmälan/Beställa service/Intresseanmälan/Serviceavtal

Telefon, kontorstid: 0971-172 69

Serviceavtal